Звітність КУА

Інформація щодо діяльності ТОВ «Київська КУА» у 2006 – 2008 рр.

Діяльність компанії протягом 2006 р. була направлена на збільшення активів своїх фондів. Так активи ПЗНВІФ «Нове будівництво» протягом року постійно зростали. Вимоги щодо мінімального обсягу активів ФОНД досяг достроково, і згідно Рішення ДКЦПФР від 12.05.2006 р. був визнаний таким, що відбувся. За результатами діяльності у 2006 р. превалювало інвестування в облігації вітчизняних підприємств (цільові облігації забудовників), що станом на 31.12.06 р. складає 80,93% загальних активів ПЗНВІФ «Нове будівництво». Інші вкладення – в акції вітчизняних підприємств – 8,54%, грошові кошти в національній валюті України в банку – 5,29%, інші – 5,24%.

Діяльність ТОВ «Київська компанія з управління активами» (ТОВ «Київська КУА») протягом 2006 року була спрямована на інвестування будівельних проектів (будівництво житлових будинків, квартир, офісів та  продаж квартир, офісів) у таких містах України, як Рівне та Черкаси. Ринок житла (житлові будинки та квартири) є однією із динамічно зростаючих сфер. Завдяки таким інвестиціям збільшується кількість житла (житловий будинок, квартира) для населення, створюються нові робочі місця, до того ці інвестиції залишаються і обертаються в Україні. Така діяльність заслуговує на підтримку держави і суспільства.

Завдання на найближчий період – це підвищення якості послуг та професійного рівня менеджменту та фахівців, зростання довіри потенційних інвесторів.

Протягом 2007 р. діяльність компанії також була спрямована на збільшення активів своїх фондів. В управлінні ТОВ «Київська компанія з управління активами» (ТОВ «Київська КУА») знаходився ПЗНВІФ «Нове будівництво», активи якого зросли протягом року у 6,73 разів, а також було укладено договір про управління активами ВАТ «ЗНКIФ «Сучасне інвестування». ВАТ «ЗНКIФ «Сучасне інвестування» було зареєстровано як юридичну особу  02.08.2007р. Солом’янською районною держадміністрацією м. Києва. Протягом 2007 р. ВАТ «ЗНКІФ «Сучасне інвестування» здійснило закритий випуск простих іменних акцій для формування статутного капіталу, та після цього з метою провадження діяльності із спільного інвестування статутний капітал було збільшено до 20 млн. грн. (20000 штук простих іменних акцій в бездокументарній формі номінальною вартістю 1000,00 грн. кожна). На кінець 2007 р. на фондовому ринку діяло вже біля 834 інститутів спільного інвестування (ІСІ) з яких 135 – корпоративні фонди, що становить 16,19% всіх ІСІ, та 603  – венчурних паєвих інвестиційних фондів (72,3% всіх ІСІ). Основна частина активів ПЗНВІФ «Нове будівництво» знаходилась в цінних паперах (цільових будівельних облігаціях та акціях), що станом на 31.12.07 р. складало 58,52%.

У 2007 р. інвестування здійснювалось з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та Інвестиційних декларацій фондів, зокрема:

  • в облігації  вітчизняних підприємств;
  • в корпоративні права підприємств шляхом купівлі часток в статутному капіталі;
  • в акції вітчизняних підприємств;
  • грошові кошти в національній валюті України в банках;
  • також проводились операції із іншими активами.

В активах ВАТ «ЗНКIФ «Сучасне інвестування» на кінець 2007 р. знаходились цінні папери, зокрема облігації іменні безпроцентні (цільові) (92,85% загальної вартості активів фонду) та корпоративні права (6,6% загальної вартості активів фонду).

Завдання на найближчий період – це підвищення якості послуг, вивчення ринку з метою здійснення інвестицій, зокрема інвестицій у будівництво житла (квартира).

Діяльність ТОВ «Київська компанія з управління активами» (ТОВ «Київська КУА») протягом 2007 року була спрямована на продовження інвестування будівельних проектів (будівництво житлових будинків: житло (квартира) та офіс) у таких містах України, як Рівне, Черкаси та Васильків (Київська область). Загальна проектна площа будівництва становить понад 120 тис. кв.м., що включає як житлові (квартира) так і нежитлові (офіс) приміщення. Ринок житла (будівництво та  продаж квартир) в 2007 р. є однією із динамічно зростаючих сфер. Завдяки таким інвестиціям збільшується кількість житла (житловий будинок, квартира) для населення, створюються нові робочі місця, до того ці інвестиції залишаються та обертаються в Україні. Така діяльність заслуговує на підтримку держави і суспільства.

Перспективами та тенденціями діяльності будуть залишаться інвестиції в будівельні проекти (будівництво житлових будинків, квартир, офісів та  продаж квартир, офісів), як ті, що вже розпочаті, так і нові проекти в різних містах України. Також планується здійснювати інвестиції в цінні папери вітчизняних підприємств різних галузей господарства.

Подальший розвиток ТОВ «Київська компанія з управління активами» (ТОВ «Київська КУА»)  в більшій мірі залежить від розвитку ринку спільного інвестування зокрема, та від розвитку фондового ринку в цілому.

 

ТОВ «Київська компанія з управління активами» (ТОВ «Київська КУА») вийшла на ринок інститутів спільного інвестування в 2006 р., коли там діяло біля 282 ІСІ. На кінець 2008 р. таких фондів діяло вже біля 1244 (управління якими здійснювало 410 компаній з управління активами).

Взагалі 2008 рік виявився складним і непередбачуваним для ринків цінних паперів: стрімкий ріст у попередній період змінився неочікувано затяжним спадом, глибина, тривалість та наслідки якого можна буде оцінити тільки з часом. Результати 2008 року перевершили найпесимістичніші прогнози аналітиків та експертів різних країн.

Це зазначилось і на прирості активів фондів, що знаходяться в управлінні ТОВ «Київська компанія з управління активами» (ТОВ «Київська КУА»).

Так активи ПЗНВІФ «Нове будівництво» в 2008 р. зросли у 1,77 раз (у 2007 р. – у 6,73 рази). Збільшення вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат протягом 2008 р. становило 3,5 рази. (в 2007 р. таке зростання становило 5 раз). Основна частина активів ПЗНВІФ «Нове будівництво» (53,40%) – вкладення в цінні папери (цільові будівельні облігації та акції), а також в корпоративні права (12,08%) та інші боргові зобов’язання (12,63%). Активи ВАТ «ЗНКIФ «Сучасне інвестування» в 2008 р. зросли у 12,14 разів і на кінець 2008 р. становили 7716,4 тис. грн. Чисті активи на кінець 2008 р. становили 7707,27 тис. грн., що у 13,51 раз більше ніж на кінець 2007 р.  Тобто вартість чистих активів фонду в розрахунку на 1 акцію зросла у 1,06 рази. До активів фонду належать цінні папери (96,83% загальної вартості активів фонду), а також грошові кошти на рахунках (1,3%) та корпоративні права (0,54%). У 2008 р. в управлінні ТОВ «Київська компанія з управління активами» (ТОВ «Київська КУА») з’явився ПЗНВІФ «Нове будівництво-2». Свідоцтво про внесений в реєстр ІСІ  № 1278 від 18.07.2008 р. Активи ПЗНВІФ «Нове будівництво-2» на кінець 2008 р. становили 699,00 тис. грн.,  вартість чистих активів 696,00 тис. грн. Найбільша частина активів ПЗНВІФ «Нове будівництво-2» знаходилась в іменних безпроцентних (цільових) облігаціях (99,06 % активів фонду).

Діяльність ТОВ «Київська компанія з управління активами» (ТОВ «Київська КУА») протягом 2008 року була спрямована на продовження інвестування будівельних проектів (будівництво житлових будинків, квартир, офісів та  продаж квартир, офісів) у таких містах України, як Рівне, Черкаси та Васильків Київської області. Загальна проектна площа будівництва будинків (житлових будинків: житло (квартира) та офіс) становить понад 120 тис. кв.м., що включає як житлові (квартира) так і нежитлові (офіс) приміщення.

Ринок житла (будівництво та  продаж квартир) в даний час хоч і зазнав значних негативних тенденцій, але через певний час знов стане одним із динамічно зростаючих сфер. Незадоволений попит на житло (житловий будинок та квартира) залишився і чекає свого часу. Але на відмінність від попередніх років, попитом користуватись будуть повністю добудовані об’єкти (здані в експлуатацію житлові будинки: квартира, офіс). Також попитом будуть користуватись кредити на купівлю нерухомості (кредит на  купівлю квартири, кредит на купівлю офісу).

Завдання на найближчий період – це зростання довіри потенційних інвесторів, вивчення ринку з метою здійснення інвестицій. У 2009 р. діяльність буде більш консервативною. Основними напрямками діяльності будуть залишаться інвестиції в будівельні проекти (будівництво житлових будинків, квартир, офісів та  продаж житлових будинків, квартир, офісів), насамперед в ті, що вже розпочаті в таких містах України, як Рівне, Черкаси та Васильків Київської області з метою їх завершення.

Також планується здійснювати і інші інвестиції в Україні з метою спрямування їх в перспективні, але можливо менш ризиковані та доходні сектори.

Подальший розвиток ТОВ «Київська компанія з управління активами» (ТОВ «Київська КУА») в більшій мірі залежить від змін в законодавстві, розвитку ринку спільного інвестування, нівелювання негативних наслідків фінансової кризи.

Інформація щодо діяльності ТОВ «Київська КУА» у 2009 – 2011 рр.

Діяльність ТОВ «Київська компанія з управління активами» (ТОВ «Київська КУА») протягом 2009-2011 рр. була спрямована на продовження інвестування будівельних проектів (будівництво житлових будинків, квартир, офісів та  продаж квартир, офісів) у таких містах України, як Рівне, Черкаси та Васильків Київської області.

Так за участю ТОВ «Київська КУА» було добудовано та здано в експлуатацію  будинок за адресою м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 7 (Свідоцтво про відповідність побудованого об’єкту проектної документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил видане 16.12.2009 р. № 2300000384).

Для здійснення своєї діяльності ТОВ «Київська КУА» створює такі пайові закриті недиверсифіковані венчурні інвестиційні фонди (ПЗНВІФ) як «Інновації і технології» (11.12.2009 р.) та «Пакетні інвестиції» (04.08.2011 р.). Водночас було прийнято рішення про закриття фондів: ВАТ «ЗНКІФ «Сучасне інвестування» у зв’язку із закінченням строку, на якій він створювався, та ПЗНВІФ «Академічний».

Інвестування здійснювалось відповідно до напрямків, встановлених чинним законодавством та Інвестиційних декларацій фондів.

Подальший розвиток ТОВ «Київська компанія з управління активами» (ТОВ «Київська КУА») в більшій мірі залежить від змін в законодавстві, розвитку ринку спільного інвестування.

Інформація щодо діяльності ТОВ «Київська КУА» у 2012 – 2014 рр.

Незважаючи на негативні процеси у будівельній та фінансових галузях ТОВ «Київська компанія з управління активами» (ТОВ «Київська КУА») продовжує свою діяльність у 2012-2014 рр. проводячи більш виважену політику у сфері інвестування.  Були створені такі ПЗНВІФ як «Капітал» та  «ПЧІ» (07.08.2013 р.). Пріоритетними напрями   інвестування яких є промислова, будівельна, торговельну та фінансову галузі народного господарства.

За участю ТОВ «Київська КУА» було добудовано та здано в експлуатацію 2-ві секції Житлового комплексу у Військовому містечку № 11 у м. Васильків Київської обл. (Декларація про готовність об’єкта до експлуатації  № КС14312127513, що зареєстрована Інспекцією ДАБК у Київській обл. 26.07.2012 р.) та будинок за адресою м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 5 (Декларація про готовність об’єкта до експлуатації  № ЧК 143142340399,  зареєстрована Інспекцією ДАБК у Черкаській обл. 22.08.2014 р.).

Провадиться діяльність з приведення у відповідність до змін діючого законодавства документів компанії з управління активами та фондів, що знаходяться в управлінні.

Подальший розвиток ТОВ «Київська компанія з управління активами» (ТОВ «Київська КУА») залежатиме від розвитку ринку спільного інвестування та фондового ринку зокрема, та економіки і політики країни в цілому.

 

Інформація щодо діяльності ТОВ «Київська КУА» у 2015 – 2017 рр.

За участю ТОВ «Київська КУА» було добудовано і здано в експлуатацію:
1. будинок житлового комплексу за адресою м Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 1 (декларація про готовність об’єкта до експлуатації № ЧК 143152030184 зареєстрована інспекцією ДАБІ в Черкаській обл. від 22.07.2015 р);
2. будинок житлового комплексу за адресою м Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3/1 (декларація про готовність об’єкта до експлуатації № ЧК 143162850345 зареєстрована інспекцією ДАБІ в Черкаській обл. від 11.10.2016 р);
3. будинок житлового комплексу за адресою м Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3 (декларація про готовність об’єкта до експлуатації № ЧК 143162850398 зареєстрована інспекцією ДАБІ в Черкаській обл. від 11.10.2016 р).
У 2017 р. ТОВ «Київська КУА» розпочала реалізацію нового проекту в м Черкаси – житловий комплекс «Перлина Дніпра» (вул. Козацька, 1/1), який буде складатися із двох 10-ти поверхових житлових будинків. Ділянка площею 11 200,0 кв.м. під будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими торговельними та офісними приміщеннями знаходиться на перетині вулиць Козацька/Припортова навпроти Річкового вокзалу поруч з набережною. Планується здійснювати також інші інвестиції в Україні з метою вкладення в перспективні, але менш ризиковані і прибуткові напрямки.
У 2017 р. з ініціативи інвесторів було прийнято рішення про закриття фонду ПЗНВІФ «Родинний маєток».
Абсолютна прозорість діяльності компанії, виконання взятих на себе зобов’язань і довірливі відносини з інвесторами – як і раніше залишаються основоположними принципами роботи ТОВ «Київська КУА».

 

Звітність компанії:

2022 р.

Баланс ТОВ”Київська КУА” за 2022 р.

Звіт про фінансові результати ТОВ «Київська КУА» за 2022 р.

Звіт про рух грошових коштів ТОВ «Київська КУА» за 2022 р.

Звіт про власний капітал ТОВ «Київська КУА» за 2022 р.

Примітки до фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2022 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2022 р.

2021 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2021 р.

Баланс ТОВ «Київська КУА» за 2021 р.

Звіт про фінансові результати ТОВ «Київська КУА» за 2021 р. 

Звіт про рух грошових коштів ТОВ «Київська КУА» за 2021 р.

Звіт про власний капітал ТОВ «Київська КУА» за 2021 р. 

Примітки до фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2021 р.

2020 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2020 р.

Баланс ТОВ «Київська КУА» за 2020 р.

Звіт про фінансові результати ТОВ «Київська КУА» за 2020 р. 

Звіт про рух грошових коштів ТОВ «Київська КУА» за 2020 р.

Звіт про власний капітал ТОВ «Київська КУА» за 2020 р. 

Примітки до фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2020 р.

2019 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2019 р. (частина 1) 
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2019 р. (частина 2)

Баланс ТОВ «Київська КУА» за 2019 р.

Звіт про фінансові результати ТОВ «Київська КУА» за 2019 р. 

Звіт про власний капітал ТОВ «Київська КУА» за 2019 р. 

Звіт про рух грошових коштів ТОВ «Київська КУА» за 2019 р.

Примітки до фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2019 р.

2018 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2018 р. (частина 1) 
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2018 р. (частина 2)

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2018 р. (частина 3)

Баланс ТОВ «Київська КУА» за 2018 р.

Звіт про фінансові результати ТОВ «Київська КУА» за 2018 р. 

Звіт про власний капітал ТОВ «Київська КУА» за 2018 р. 

Звіт про рух грошових коштів ТОВ «Київська КУА» за 2018 р.

Примітки до фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2018 р.

2017 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2017 р. (частина 1) 
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2017 р. (частина 2)

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2017 р. (частина 3)

Баланс ТОВ «Київська КУА» за 2017 р.

Звіт про фінансові результати ТОВ «Київська КУА» за 2017 р. 

Звіт про власний капітал ТОВ «Київська КУА» за 2017 р. 

Звіт про рух грошових коштів ТОВ «Київська КУА» за 2017 р.
Примітки до фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2017 р.

2016 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2016 р. (частина 1)
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2016 р. (частина 2) 

Баланс ТОВ «Київська КУА» за 2016 р.

Звіт про фінансові результати ТОВ «Київська КУА» за 2016 р. 

Звіт про власний капітал ТОВ «Київська КУА» за 2016 р. 

Звіт про рух грошових коштів ТОВ «Київська КУА» за 2016 р.

Примітки до фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2016 р.

2015 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2015 р. (частина 1) 
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2015 р. (частина 2)

Баланс ТОВ «Київська КУА» за 2015 р.

Звіт про фінансові результати ТОВ «Київська КУА» за 2015 р. 

Звіт про власний капітал ТОВ «Київська КУА» за 2015 р. 

Звіт про рух грошових коштів ТОВ «Київська КУА» за 2015 р.

Примітки до фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2015 р.

2014 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2014 р.

Баланс ТОВ «Київська КУА» за 2014 р.

Звіт про фінансові результати ТОВ «Київська КУА» за 2014 р. 

Звіт про власний капітал ТОВ «Київська КУА» за 2014 р. 

Звіт про рух грошових коштів ТОВ «Київська КУА» за 2014 р.

2013 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2013 р.

Баланс ТОВ «Київська КУА» за 2013 р. 

Звіт про фінансові результати ТОВ «Київська КУА» за 2013 р. 

Звіт про власний капітал ТОВ «Київська КУА» за 2013 р. 

Звіт про рух грошових коштів ТОВ «Київська КУА» за 2013 р. 

2012 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2012 р.

Баланс ТОВ «Київська КУА» за 2012 р. 

Звіт про фінансові результати ТОВ «Київська КУА» за 2012 р. 

Звіт про власний капітал ТОВ «Київська КУА» за 2012 р. 

2011 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2011 р.

Фінансова звітність ТОВ «Київська КУА» за 2011 р.