Звітність 2019 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2019 р. (частина 1) 
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2019 р. (частина 2)

Баланс ТОВ «Київська КУА» за 2019 р.
Звіт про фінансові результати ТОВ «Київська КУА» за 2019 р. 

Звіт про власний капітал ТОВ «Київська КУА» за 2019 р. 

Звіт про рух грошових коштів ТОВ «Київська КУА» за 2019 р.
Примітки до фінансової звітності ТОВ «Київська КУА» за 2019 р.